Red Española de Microscopía Óptica Avanzada
AFM- Atomic Force microscopy
 
Universitat de Barcelona, CCiTUB- Centres Cientifics i Tecnologics - Nanometric Technics Unit
 
Description
 
 
Experience
 
 
Equipment for this technology